3L® bezpečnostní trubní systém

Trubka z PE 100-RC s aditivním ochranným pláštěm z polyethylenu PEplus a s elektrickou vodící mezivrstvou určenou k nepřetržité kontrole těsnosti.
Egeplast 3L bezpečnostní trubní systém nabízí možnost nepřetržité kontroly těsnosti a lokalizace poškození s přesností na metry. Splňuje jako jediný trubní systém požadavky na nepřetržitou kontrolu těsnosti podle  ATV-DVWK-A 142 při vysokém potenciálu nebezpečí.

Tento trubní systém se může použít jak pro tlakové tak i pro gravitační potrubní systémy. Najde využití všude tam, kde je bezpečnost na prvním místě. Odpadní trubky uložené např. u zdrojů s pitnou vodou, trubky pro rozvody vody, průmyslové rozvody ve kterých proudí citlivé nebo kritické látky mohou být tímto systémem střeženy.

Způsob fungování kontroly.
Kontrolované potrubní vedení  je spojeno pomocí přípojkového kabelu s měřící jednotkou. To umožňuje měřit napětí  na integrované detekční vrstvě. Zde se jedná o velmi nízké napětí, které člověku ani přírodě neškodí. V případě poškození  trubky dojde k elektrickému kontaktu detekční vrstvy s okolní zeminou.Tímto se vyvolá  impuls v kontrolním přístroji. Hlášení o poškození  je možné pomocí  akustického nebo světelného signálu,přenosem do mobilního telefonu nebo do řídící centrály.
Způsob lokalizace místa prosakování pro neuzavřené plochy.
Lokalizace poškození v neuzavřených místech může být provedena pomocí zemních tyčí. Zemní tyče se umístí do pozice nad trubku. Takto je možné pomocí odporového potencionálu určit poruchu s metrovou přesností.
Způsob fungování kontroly v zastavěných plochách.
V případě, že se plocha  po zabudování 3L bezpečnostního systému zastaví, potom je měření pomocí zemních tyčí možné jen velmi omezeně. V těchto případech se položí měřící kabel s měřící sondou paralelně s trubním vedením. Takto se dá určit místo poškození. Minimalizujeme takto nákladné porušení zastavěné  plochy.

Technika systému

Egeplast nabízí bohatý výběr tvarovek jako jsou ohýbané oblouky, segmentová kolena, T-kusy a odbočky. Vlastní výroba umožňuje, rychlý a efektivní systém řešení  všech vašich požadavků a tvarovky jsou Vám podle vašich potřeb ihned k dispozici. Toto řešení obdržet všechno zboží z jedné ruky Vám umožňuje optimálně realizovat  Vaše projekty. Přehled celého našeho výrobního programu tvarovek naleznete na našich webových stránkách v sekci  Tvarovky pro zásobování.

Doporučené použití:

Další informace:
Dimenze / Dodavatelský program: d 25 mm – d 1200 mm
Forma dodávek: kotouče, bubny, paletované tyče
Materiálový list: Materiálový list egeplast 3L