Potrubní systémy od egeplastu

GEREX Liberec - Produkty

Egeplast jako vůdčí firma v inovacích a technologiích nabízí umělohmotné potrubní systémy pro zásobování vodou a plynem, odpadní kanalizační systémy, telekomunikace (kabelové chráničky), průmyslové rozvody, zavlažování, a geotermální energii.Doporučená použití se orientují podle tří rozhodujících investičních kritérií:

  1. Technická bezpečnost potrubního vedení při výstavbě a provozu
  2. Hospodárnost prostřednictvím nejméně 100-leté životnosti při nejmenších provozních nákladech
  3. Tvorba skutečné nadhodnoty pro investory