Bezvýkopová sanace pomocí metody single pipe lining

Moduly egeplast SLR® se používají k sanaci poruch na komunálních a průmyslových kanalizačních vedeních pomocí metody single pipe lining. Tato metoda zaručuje na základě vysoké míry ochrany životního prostředí a při uvědomění si nákladů za rozkopané silnice jen nepatrný zábor půdy , sanace se totiž provádí většinou z šachty do šachty.

egeplast SLR® modul  v přehledu :

  • z plnostěnné trubky vyrobená krátká trubka z polyethylenu PE80
  • světlá barva vnitřního povrchu zajištuje optimální podmínky pro kamerovou inspekci
  • vnější a vnitřní spojení umožnuje optimální využití příčného řezu u sanovaného starého potrubí
  • těsnící systém tvoří s geometrií potrubí jednu systémovou jednotku. egeplast SLR® moduly mají 3-manžetové těsnění podle DIN EN 681-1
  • zablokovaný spoj krátké trubky pomocí Klick systému zajištuje to, že se potrubí při zatažení v oblasti objímky nijak neposune
  • egeplast SLR® modul je staticky samonosná trubka. Staré potrubí nemá po vestavbě žádný statický význam.
SLR® moduly se světlou vnitřní vrstvou po vestavbě

Doporučené použití:

Otevřená pokládka v pískovém loži.

Berstlining

Single pipe lining

TIP (Tight-in-pipe) – Verfahren

Další informace:
Dimenze / Dodavatelský program: OD 160 mm – OD 630 mm
Formy dodávek: 0,5 – 1,95 m
Materiálový list:

Materiálový list SLR® modulu z PE
Podrobné informace k plánování a pokládce egeplast SLR
modulů  poskytneme na vyžádání.