Popis potrubí laserovým čárovým kódem

Laserový čárový kód (Bar code) umožnuje úplné zpětné sledování.
K úplné zpětné dohledatelnosti (Traceability) nabízí egeplast potrubí s novým druhem jednomístného laserového označení včetně laserového čárového kódu (Bar codu). Byl vyvinut inovativní velmi odolný a neoddělitelný  laserový popis, kterým je potrubí označeno  na povrchu potrubí během výroby. Potrubí opatřené tímto popisem tak neomezuje ani svařitelnost tohoto potrubí nebo jeho pevnost v tlaku.
Exemplární znázornění jednoho čárového kódu s 40 číslicemi Typ 128 C podle ISO 12176-4:2003, jehož informační obsah je zpětně čitelný běžným ručním scannerem.
Výhody čárových kódů (Bar codu):

  • Ostře vyrytý popis pomocí laserového označení
  • Individuální možnosti přizpůsobení : označení obchodní značkou, firmou – jakož i logem zákazníka.
  • Nevratné propojení k produktu (nerozebratelné). Proto je Barcode „nepadělatelný“ a umožňuje podat důkaz uzavřeného výrobního řetězce (úplnou dohledatelnost -Traceability).
  • Optimální odolnost proti poškození při transportu, uskladnění a zabudování potrubí.
  • Zpětná čitelnost je možná běžným ručním scannerem.
Další údaje, které můžeme k nynějšímu výrobku trvale napsat a uvést v čárovém kódu, jako například:

  • Formy dodávek : tyče nebo kotouče
  • Rozměry potrubí
  • Čísla šarže (Chargennummer) a místo výroby
  • Použitý výrobní materiál

Rovněž je možné přihlédnout k individuálnímu přání zákazníka.