SLM® DCT systém pro metody pokládek Black-Box s lokalizací a kontrolou integrity

Trubní systém z PE100-RC s aditivní ochrannou vrstvou z polyethylenu PEplus proti škrábancům a vrypům. Mezi pláštěm a trubkou je navinutý aluminiový vodící pásek k snadné lokalizaci a ke zkoušce nepoškozenosti jádrové trubky.
U SLM® DCT-systému je tlaková trubka vyrobena z moderního PE 100-RC-materiálu (Resistance to Crack) a dodatečně je chráněná proti škrábancům a vrypům extrémně „tvrdou skořápkou“. Po bezvýkopovém zatažení umělohmotného trubního vedení nešlo stanovit jestli bylo potrubí poškozeno. Přesně z těchto důvodů bylo vyvinuto potrubí egeplast SLM® DCT. Detection and Checking Technology garantuje DCT. Při předání stavby je to  nezpochybnitelný důkaz o nepoškozenosti nového trubního vedení. Kromě toho je trubka lokalizovatelná.
Nechráněná PE trubka vs. trubka egeplast SLM® 3.0 s ochranným pláštěm. Následující příčný řez ukazuje hloubku vrypů u nechráněné PE 100 trubky (vlevo), u koextrudované vícevrstvé trubky (uprostřed) a u trubky egeplast SLM® 3.0 (vpravo) po zatažení. Rozdíly jsou jasně zřetelné.

Po pokládce: zkouška o nepoškozenosti potrubí (zkouška integrity) a lokalizace vedení

Je možná lokalizace vedení po bezvýkopovém zatažení.
Zkouška integrity po zatažení.
Při použití metod horizontálního vrtání s výplachem, relining nebo berstlining: nelze velkou část potrubí managementem kvality zadavatele nebo zodpovědnými pracovníky zkontrolovat. Právě tam ale může dojít k velkému zatížení potrubí. Nepovolené vysoké poškození síly stěny tlakového potrubí vede ke snížení bezpečnosti a doby délky životnosti vedení.

Technika systému

Egeplast nabízí bohatý výběr tvarovek jako jsou ohýbané oblouky, segmentová kolena, T-kusy a odbočky. Vlastní výroba umožňuje, rychlý a efektivní systém řešení  všech vašich požadavků a tvarovky jsou Vám podle vašich potřeb ihned k dispozici. Toto řešení obdržet všechno zboží z jedné ruky Vám umožňuje optimálně realizovat  Vaše projekty. Přehled celého našeho výrobního programu tvarovek naleznete na našich webových stránkách v sekci  Tvarovky pro zásobování.

Doporučené použití:

Další informace:
Dimenze / Dodavatelský program: d 25 mm – d 1200 mm
Forma dodávek: kotouče, bubny, paletované tyče
Materiálový list: Materiálový list egeplast SLM® DCT