Odpadní systém

Výkonné umělohmotné potrubní systémy získaly na významu vzhledem ke špatnému stavu kanalizačních sítí.

Vývoj moderních plastických hmot, inovativní produkty a systémy aj. jsou důvodem pro vzrůstající podíl na trhu k doposud používaným tradičním materiálům dominujícím v tomto oboru.

Pomocí použití systému- kanalizační trubky z umělé hmoty můžeme na základě vynikajících vlastností materiálu a  kvalitní techniky spojování systematicky vyloučit škody jako jsou rýhy, netěsné spoje a odbočky, prorůstání kořenů a odchýlení polohy potrubí.Kromě toho tyto trubky vykazují výbornou  odolnost proti opotřebení v otěru a mají velmi vysokou chemickou odolnost. Zkušenosti ukazují, že potrubní systémy vyrobené z umělé hmoty při správné pokládce a montáži jsou velmi spolehlivé a hospodárné a můžeme je bez problému provozovat po několik desítek let.

Jak pro novou pokládku tak i pro sanace komunálních a průmyslových kanalizačních sítí nabízí egeplast kompletní program potrubí pro gravitační odpadní systémy  jakož i pro tlakové potrubní systémy.