egeplast SL® kanalizační trubka je vyrobena z PE80 podle DIN 8074/75. Její vnitřní světlá koextrudovaná vrstva zaručuje optimální podmínky pro kamerovou inspekci .

Tento inovativní potrubní systém zaručuje vysokou životnost, provozní jistotu jakož i extrémně nízké náklady za pokládku, provoz a údržbu. K dalšímu zlepšení hospodárnosti nabízí egeplast všechny systémové komponenty z jedné ruky. Celý systém je navzájem svařitelný. U tohoto systému můžeme systematicky vyloučit časté škodní události jako jsou prorůstání kořenů, vzájemné vychýlení nebo netěsnosti.

egeplast SL® kanalizační trubka v přehledu:

  • trubky fungují jako jedna systémová jednotka s okolní zeminou a snižují tak dopravní zatížení a zatížení z tlaku okolní půdy bez toho, že  by došlo k selhání vlastního potrubí
  • zabraňují inkrustaci a usazování nánosů ve spojení s výbornou odolností proti otěru a garantovanými stálými hydraulickými výkony
  • kanalizační trubky je možné spojit pomocí svařování na tupo nebo elektrotvarovkami a zajistit tak absolutní těsnost potrubního systému během celkové životnosti
  • polyethylen se vyznačuje vynikající chemickou odolností proti agresivním protékajícím mediím a zeminám
  • malá specifická hmotnost potrubí umožňuje nízké náklady na pokládku bez použití těžké techniky

Plnostěnná-kanalizační trubka z polyethylenu patří podle ATV-předpisu k měkkým ohebným materiálům. Výhodou ve srovnání k tuhým neohebným materiálům je to, že tyto trubky po pokládce tvoří jednu systémovou jednotku s okolní zeminou.

Technika systému

Egeplast nabízí velký počet tvarovek jako jsou ohýbaná a segmentová kolena, T-kusy a odbočky. Vlastní výroba umožnuje rychlý a efektivní systém řešení podle Vašich potřeb. Tím, že obdržíte všechno zboží z jedné ruky Vám umožní optimálně realizovat vaše projekty.

Nabízené tvarovky pro egeplast SL kanalizační systém naleznete zde.

Doporučené použití:

Otevřená pokládka v pískovém loži.

Berstlining

Einzelrohrlining

TIP (Tight-in-pipe) – Verfahren

Další informace:
Dimenze / Dodavatelský program : OD 160 mm – OD 630 mm
Formy dodávek: paletované tyče
Materiálový list: Materiálový list SL® kanalizační systém
Podrobné informace k plánování a pokládce egeplast potrubního systému  poskytneme na vyžádání.