Pro odvodnění podzemní vody nabízí egeplast vodohospodářům potrubí pro jímání vody. To se může dále použít pro sanaci podzemních nebo  vířivých pramenů. Jako průsakové nebo jímavé trubní vedení slouží k odvodnění z nasáklých vrstev půdy nebo k odvedení vody do sběrných šachet.

Egeplast potrubí pro jímání vody  z PE 100-RC je vyrobeno podle výrobních norem egeplastu. Potrubí je ukončeno axiální zasouvací objímkou, která umožňuje krátkou dobu pokládky a zpracování , díky své  jednoduché a rychlé montáži. Zpracování je nezávislé na počasí a nemusí se používat žádné technické pomocné prostředky.

Jíl a vypraný štěrk nabízejí přírodní ochrannou vrstvu novému trubnímu vedení, ve kterém teče pramenitá voda ke sběrné šachtě.

Štěrbinové potrubí pro jímání vody pro odvodnění z nasáklých vrstev půdy.

Provedení / Geometrie štěrbiny

Následující typy provedení jsou standardně k dispozici : Šířka štěrbiny a vstupní plocha  jsou vyhotoveny dle odpovídajících požadavků. Egeplast potrubí pro jímaní vody se může dodávat buď v nenaříznuté variantě pro přivedení vody a na napojení do sběrných šachet nebo jako děrovaná varianta.

Technika spojování

  • Proti  vytažení odolná axiální zástrčná objímka
  • Pružná doba skladování jednotlivých segmentů vylučuje jejich poškození a při zasouvání se proto dobře napasují na vnější plochu potrubí
  • Uvnitř vložený elastický kroužek slouží pro předpětí ve stadiu pokládky
  • Profilový kroužek  odvádí a odstraňuje  nečistoty z  místa spojení
Dodavatelský program:
Dimenze 90 do 450 mm
SDR SDR 17 a SDR 11
Dodávané délky 1 do 12 m, zvláštní délky na dotaz